หลักการทำงานของเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบเลเซอร์เครื่องวัดความเร็วรอบหรือเรียกว่า Tachometer ในภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุในวัตถุที่หมุนเช่นมอเตอร์ เจนเนอร์เรเตอร์ หรือตรวจสอบรอบของเครื่องยนต์ โดยปรกติอุปกรณ์นี้จะแสดงผลแบบเข็มบนหน้าปัดและมีเครื่องหมายบอกความเร็วรอบในระดับที่ปลอดภัยและระดับที่เป็นอันตราย ในปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอลที่มีความนิยมมากกว่าแบบเข็มเดิม สามารถแสดงการค่าความเร็วรอบในหน่วย RPM ในรูปแบบดิจิทัลได้ทันทีเมื่อเทียบกับแบบเข็มและด้วยเหตุนี้มีความนิยมเป็นอย่างมาก หน่วยของการวัดความเร็วรอบคือ RPM = Revolutions Per Minute หรือรอบต่อนาที

ในบทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องวัดความเร็วรอบชนิดที่ต่างๆ ของเครื่องวัดซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เครื่องวัดความเร็วรอบแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน และมีการใช้งานที่แตกต่างกันบางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบินที่ ในขณะที่บางชนิดใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์และโรงพยาบาลอื่น ๆ ลองดูที่ประเภทต่างๆ ของเครื่องวัดความเร็วรอบในอุตสาหกรรมที่จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

หลักการของเครื่องวัดความเร็วรอบชนิดต่างๆ

1. ชนิดที่เปลี่ยนความเร็วรอบมาเป็นแรงดันไฟฟ้า (Voltage Based Tachometers) เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบที่ต้องการแหล่งที่มาของแรงดันไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความเร็วและดำเนินการอื่นๆ ตัวอย่างของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะเป็นเครื่องวัดความเร็วเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เป็นหลักการที่ง่ายมากในการทำงาน โดยปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วของเครื่องวัดความเร็ว ดังนั้นเครื่องวัดเหล่านี้มีความสามารถในการตรวจสอบทั้งทิศทางและความเร็วการหมุน (Direction and RPM)

2.ชนิดที่ใช้ความถี่ในการวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดชนิดนี้จะคำนวณของพัลส์ที่ผลิตเนื่องจาก โรเตอร์ฟิลด์ พวกเขาต้องมีระดับที่สูงขึ้นของความแม่นยำและวงจรดิจิตอลเมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าเครื่องวัดความเร็วตามที่มีแทบจะไม่ง่ายที่จะใช้

3.เครื่องวัดความเร็วรอบแบบเลเซอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและปลอดภัยการทำงานของเครื่องวัดชนิดนี้คือนำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดในบริเวณส่วนที่หมุนได้เช่น เพลามอเตอร์ ตัวเครื่องวัดจะทำการส่งแสงเลเซอร์และคำนวณความเร็วรอบจากการที่แสงสะท้อนกลับมายังตัววัดและคำนวณออกมาเป็นความเร็วรอบในหน่วย RPM

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องวัดความเร็วรอบนี้มีความสำคัญอย่างมากในทางวิศวกรรมที่ใช้ในการวัดรอบต่อนาทีของเครื่องยนต์และด้วยเหตุนี้จะช่วยในการตรวจสอบว่าเครื่องยนต์จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน

ใส่ความเห็น